Praktijkondersteuners

Corry en Margreet zijn in deze functie werkzaam voor alledrie de huisartspraktijken.
Zij doen een deel van de diabetes-/COPD- en bloeddrukcontroles.
Zij zijn er speciaal voor opgeleid om de geregelde controles van diabetes-, bloeddruk- en COPD-patienten zelfstandig uit te voeren.

Inmiddels hebben zij zich ook geschoold in het doen van longfunctieonderzoek en het geven van begeleiding en ondersteuning bij mensen die willen stoppen met roken.

Er vindt geregeld overleg met de huisartsen plaats.
De huisarts zal deze mensen nog wel zien, maar met een lagere frekwentie van ongeveer 1x/jaar.

Praktijkondersteuners GGZ

Sinds enige tijd zijn ook Wim Laning en Els Folsche in onze praktijk werkzaam, als praktijkondersteuners GGZ. Naar hen wordt verwezen als er meer psychische steun of begeleiding nodig is dan de huisartsen in hun beschikbare tijd kunnen bieden.

Soms ook is het zinnig om een aantal gesprekken met hen te voeren om situaties weer helder te krijgen, of keuzes te kunnen maken.

Speciaal voor de kinderen en jongeren is er een derde praktijkondersteuner bij gekomen, nl Marcel Heus.