Pluspraktijk

In 2011 zijn we gestart met de Praktijkplusmodule, een initiatief van Achmea.
Het doel is om meer service te leveren. Dat gebeurt oa door ruimere openingstijden(van 8 tot 17 uur zonder onderbreking of antwoordapparaat), afname van bloed in de praktijk. Hiervoor werd extra assistentie in dienst genomen.
Onderdeel van deze module was een tevredenheidsonderzoek, dat na ruim een jaar herhaald werd om te zien of verbeterplannen ook werkelijk hadden gewerkt.
De resultaten verdienen een plekje op deze site.
Reeds in het eerste onderzoek bleken de praktijk een 8,8 te scoren, dat is bovengemiddeld als je het vergelijkt met andere praktijken in Nederland.
Naast de waardering waren er ook minder positieve ervaringen, mn rond de assistentes.
Zij hebben een moeilijke positie tussen de patiënt en de huisarts die niet altijd helder is voor de patiënt. Ook ging het om de ervaring van het contact, die was niet altijd goed.
Op grond van deze resultaten hebben we besloten om met het hele team een dag bij elkaar te komen onder externe leiding om onze werkwijze onder de loupe te nemen. We deden dit aan de hand van een boek van Fred Lee: “Als Dysney de baas was in uw ziekenhuis”.
Deze dag is door ons positief ervaren.
Dat de dag ook iets had opgeleverd bleek uit de 2e enquête die een jaar later werd uitgedeeld.
Alle beoordelingen van het contact met de assistentes waren beter en rond het gemiddelde van de Nederlandse huisartspraktijken.

Hoe verder?
Dat is nog onduidelijk.
De financieringsstructuur van de huisartsenzorg gaat veranderen.
De eisen voor de pluspraktijk lijken ieder jaar toe te nemen.
Bovendien bleek de continue bereikbaarheid overdag ook een keerzijde te hebben. Het was onontkoombaar dat u tijdens koffie- en lunchpauzes met wisselende assistentes te maken had. Dit was voor u, en voor onze assistentes soms verwarrend en onhandig.

In de komende tijd zullen de politieke keuzes wel duidelijk worden, waarna we proberen goede keuzes te maken, in de eerste plaats voor de zorg aan u, daarnaast ook voor onszelf.

Inmiddels hebben we de mogelijkheid gerealiseerd van een spreekuur na 17 uur, zowel op de maandag(dr.Tabak) als op de donderdag(dr.Nijdam). U kunt hier gebruik van maken als de tijden overdag voor u lastig zijn.