Samenwerking

Tabak-Nijdam
Binnen onze praktijk werken de twee huisartsen Tabak en Nijdam nauw samen.
Wij zijn begin 2013 geassocieerd in een maatschap. Daarmee zijn we nu volledig gelijkwaardig werkzaam in de praktijk. De praktijk heet officieel “Huisartspraktijk Tabak & Nijdam”.
Minimaal één keer per week hebben we gezamenlijk overleg zodat we beiden goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de praktijk.
Dat is ook het goede moment om elkaar vragen te stellen (twee weten meer dan één), beleid te bepalen, etc.
Wij bieden beiden de huisartsgeneeskunde in zijn volle breedte.
Dokter Nijdam heeft zich extra bekwaamd in het plaatsen van spiraaltjes en de implanon (een voorbehoedsmiddel dat in het onderhuidse bindweefsel wordt geplaatst). Zij doet ook het meeste chirurgische werk (plekjes/bultjes verwijderen ed).
Dokter Tabak heeft extra ervaring in injektietechnieken in of rond gewrichten, en tapen.

Bij het maken van de afspraken kunnen patiënten een voorkeur aangeven voor één van de beide huisartsen. Sommige patiënten hebben een duidelijke voorkeur voor één van beide artsen, soms wordt een bepaald soort vraag liever bij een bepaalde huisarts gesteld.
In overleg met de assistente, en binnen de mogelijkheden van de agenda, kan meestal een goede afspraak worden gemaakt.
In geval van spoed krijgt u de huisarts die er is.

Doktersassistentes
Er is bewust voor gekozen om na de verhuizing de afzonderlijke huisartspraktijken apart verder te laten functioneren. Ze worden niet samengevoegd, en behouden hun eigen telefoonnummers.

In de ochtend wordt de telefoon meestentijds door de eigen assistentes opgenomen. In de middag streven we dat ook na, maar als onze assistente in het lab bezigheden heeft kan het zijn dat één van de andere assistentes de telefoon opneemt. We zijn blij dat dat kan, want op onze vorige werkplek kon de assistente nauwelijks haar werk in het lab doen door de telefoondrukte en de baliewerkzaamheden.

Aan de balie is plek voor twee assistentes. Er wordt gerouleerd.
Dat betekent dat tijdens 2 van de 3 weken één van onze assistentes aan de balie zit, en u kan helpen. In de derde week kunt u zich wenden tot één van de andere assistentes.
Hun namen zijn: Janneke, Catharina, Ina, Yvonne, Kim, Irene en Birgitta.
De assistentes hebben op iedere werkplek de informatie van alle praktijken ter beschikking.

De werkzaamheden in het lab worden afwisselend door alle assistentes gedaan. Indien onze tijden voor u bezwaarlijk zijn kunt u ook op een ander moment bij een andere assistente worden geholpen.
Op deze manier zult u geleidelijk de andere assistentes leren kennen, en zij u.

Praktijkondersteuners (somatiek)
Corry en Margreet zijn in deze functie werkzaam voor alledrie de huisartspraktijken. Zij hebben geregeld overleg met elkaar en met de huisartsen. Via de assistentes kunt u bij hen een afspraak maken.

Praktijkondersteuner GGZ(POH-GGZ)
Wim Laning, Els Follsche en Wietske Benders(jeugd) vervullen deze functie sinds enige tijd tbv de 3 huisartspraktijken.
Als gezondheidsklachten meer door psychische problematiek veroorzaakt worden kunnen de huisartsen naar hen verwijzen. Ook langerdurende psychische of emotionele begeleiding is bij hen in goede, en ervaren, handen.
Er is geregeld overleg tussen de praktijkondersteuners en de huisartsen.

De andere disciplines
Laagdrempelig overleg tussen wijkverpleging en huisartsen tbv mensen die (verpleegkundige) zorg thuis krijgen is inmiddels gerealiseerd. Dit geldt ook voor de fysiotherapeuten en de apothekers van het Marturia Gezondheidsplein.
In het Marturiagebouw bevinden zich nog vele andere eerstelijnszorgaanbieders. U vindt een kompleet overzicht op de algemene website (www.marturia.nl).
Met het Algemeen Maatschappelijk Werk Noordermaat hebben we regelmatig kontakt.
Naar de toekomst toe denken we bv. aan samenwerkingsplannen met fysiotherapie en diëtisten tbv mensen die willen afvallen, of aan samenwerking met meerdere andere disciplines tbv mensen met langdurige pijnklachten. Deze opsomming valt gemakkelijk aan te vullen. Dat neemt echter tijd. Geleidelijk zullen deze samenwerkingsplannen gestalte gaan krijgen.