Klachtenregeling

Wij doen ons werk met veel inzet en naar beste kunnen, maar alle werkers in onze praktijk zijn feilbare mensen. We realiseren ons goed dat we ons ongelukkig of onduidelijk uit kunnen drukken, dat we ons kunnen vergissen, dat we fouten kunnen maken.
Als er daardoor vragen of problemen ontstaan verzoeken wij u nadrukkelijk om deze uit te spreken zodat we erover in gesprek kunnen komen, op zoek naar oplossingen.
Wij zijn bereid om over klachten open te spreken, en eerlijk en kritisch naar onszelf te kijken. Ten eerste willen we u daarmee recht doen. Ten tweede willen wij, naar de toekomst toe, zelf ook misverstanden en fouten zo goed als mogelijk is vermijden, en zullen dus altijd zoeken naar verbetermogelijkheden.

Als het niet lukt om goed met ons in gesprek te komen over uw klacht kunt u zich ook wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dat is mogelijk obv een nieuwe wettelijke regeling die per 1 januari 2017 is ingegaan. U kunt zo’n klachtenfunctionaris bereiken via de SKGE(Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg), telefoonnummer 088-0229190.

Deze klachtenfunctionaris zal proberen om met u en met ons in gesprek te komen over de klacht. Hierbij zal meestal duidelijk worden wat er mis is gegaan en wat het aandeel van de dokter en/of de assistente hierin is geweest.
Daar worden ook de evt. vervolgstappen besproken. Dat zou bijvoorbeeld de stap kunnen zijn om een uitspraak te vragen van de Geschilleninstantie Huisartsenzorg; of de stap naar het Medisch Tuchtcollege.

Wij hopen van harte dat het zover niet zal komen.