Welkom op onze website

In november 2008 zijn dokter Nijdam en ik, met onze huisartsenpraktijk, verhuisd van de Nobellaan naar het Marturiagebouw aan de Thorbeckelaan.
Dat was een goed moment om een website van de praktijk te bouwen en zodoende een nieuwe communicatievorm te krijgen naar u.

U vindt hier feitelijke gegevens van de praktijk, dus telefoonnummers, openingstijden, herhaalrecepten, de praktijkfolder, etc.
Daarnaast hebben we wat wetenswaardigheden in bredere zin een plekje op de site gegeven. Denkt u daarbij aan een kennismaking met de werkers van de praktijk, een rondleiding door de praktijk, onze visie op samenwerking, het medisch beroepsgeheim, etc.

De site geeft u de mogelijkheid om konstruktieve ideeën aan ons door te geven, maar ook vindt u hier het adres en telefoonnummer van de klachtencommissie.

U kunt informatie lezen en downloaden over vele ziektebeelden. De patiënteninformatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is beslist uw aandacht waard, zie de verwijzing in de kop van de website naar Thuisarts.nl.

Tenslotte bieden we u een aantal links naar andere websites die, naar onze mening, de moeite waard zijn om eens te bezoeken.

P.G.Tabak/D.J.Nijdam